Instalación de piso de poliuretano para polideportivo de San Clemente